8.D

2021/2022

Vítejte na stránkách třídy 8.D


Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Kašpárková

Email: kasparkovak@donovalskazs.cz

Kabinet: 1. patro vpravo od schodů

Třída 8.D se nachází v prvním patře (vpravo od schodiště)